Η τέχνη ως διαπομπός παιδείας

Η τέχνη διαμορφώνει τη συνειδήση, το χαρακτήρα του ανθρώπου, ταξιδεύει, λυτρώνει.
Δεν εκφράζεται μέσω αυτής μόνο το ιδεώδες του ωραίου, αλλά και οι κοινωνικοί προβληματισμοί της εποχής μας.