Η απόφαση δεν μπορεί να είναι των άλλων, αλλά δική μας.